2
lADPM4c6JAzHEIXNAonNB4A_1920_649
品牌宣传横版
banner-3
品牌价值观
品牌愿景
previous arrow
next arrow

Quyên góp đồ dùng cho các trường Đại học nổi tiếng trong COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhiều ngành công nghiệp đã đứng ra chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn. Vào tháng 11 năm 2022, Đại học Tôn Trung Sơn cũng đang trải qua cuộc chiến chống dịch. Do sự lây nhiễm của học sinh, nhà trường đang cần gấp các vật liệu phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, Công ty TNHH Xây dựng Homey đã đứng ra và quyên góp đáng kể cho Đại học Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu. Homey Construction, nhà sản xuất chất bịt kín và chất kết dính hàng đầu , đã quyên góp những vật dụng thiết yếu. Khoản đóng góp này được thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ các nỗ lực chống dịch bệnh tại trường đại học.

homey

Vào ngày 17 tháng 11 năm 2022, Homey Construction Limited đã quyên góp 4.820 chai rượu 500ml để hỗ trợ Đại học Tôn Trung Sơn trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Việc quyên góp được thực hiện nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt khẩn cấp các vật liệu chống dịch, rượu, quần áo bảo hộ, v.v. tại Đại học Tôn Trung Sơn.

Công ty đã hành động nhanh chóng, thu thập tài liệu khẩn cấp và bàn giao chúng cho Văn phòng Quản lý Đại học Sun Yat-Sen vào buổi chiều. Khoản quyên góp này không chỉ giúp hỗ trợ những nỗ lực của trường đại học mà còn thể hiện cam kết của công ty đối với trách nhiệm xã hội và quyền công dân của công ty.

homey

Kể từ khi dịch bùng phát, Công ty Homey đã nhiều lần quyên góp tiền và vật chất. Trong giai đoạn đầu, Công ty Homey đã hành động nhanh chóng và nhiều lần quyên góp khẩn cấp. Công ty đã hưởng ứng và hỗ trợ cuộc chiến chống lại dịch bệnh, sau đó quyên góp tài liệu cho các trường Đại học.

homey

Công ty không chỉ hỗ trợ các nỗ lực chống dịch tại Đại học Tôn Trung Sơn mà còn đóng góp cho cộng đồng rộng lớn hơn. Chúng tôi đã vận động các thành phần trong xã hội quyên góp vật dụng chống dịch cho người dân và cùng nhau chống lại dịch bệnh. Chúng tôi đã tích cực đáp ứng nhu cầu thiết yếu và đóng góp công sức khiêm tốn của mình để giúp Trường vượt qua khó khăn.

Hành động tử tế này đã mang lại cho chúng tôi giấy chứng nhận đánh giá cao từ trường đại học.

homey honor certificate

Boost your business with our high quality services