2100.870-1
Homepage
Product
2100.870-1
Homepage
Product

ấm cúng 90
bọt dính

Homey 90 là Keo Bọt một thành phần, sử dụng được ngay. Nó cung cấp một liên kết mạnh mẽ và độ bám dính nhanh với gỗ, ván ép, dầm, vì kèo, ván sàn, bê tông, kim loại, gạch xây và các chất nền khác.
Khu vực ứng dụng:
●Kết dính mạnh mẽ của tấm nhiệt polystyrene (XPS và EPS)
●Thi công keo dính và chít tường trong vòng hai giờ.
●Liên kết các khối kết cấu của tường nội thất không chịu lực.
●Kết dính đá đúc, gạch và khối cảnh quan
●Ứng dụng yêu cầu mở rộng tối thiểu
●Liên kết khối thạch cao và liên kết tấm thạch cao

HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng Bảo quản ở 25℃ hoặc thấp hơn QUY CÁCH ĐÓNG GÓI : 750ml, 500ml, 300ml